ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΚΑΡΑΤΑΓΛΗΣ

Dimitris_3_fixed-260x300

Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση: Πειραματικό σχολείο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αποφοίτηση το 1987.

Ιατρικές Σπουδές: Ιατρική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) (1987 – 1993) με γενικό βαθμό «Άριστα» εννέα (9). Yπότροφος Ι.Κ.Υ και Κληροδοτήματος «Νικολάου Κρήτσκη».

Ειδίκευση στην Ορθοπαιδική Χειρουργική:

 • Γενική Χειρουργική στη Γ’ Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική του Α.Π.Θ στο Γ.Π.Ν. «ΑΧΕΠΑ» (Μάρτιος 1995 – Μάρτιος 1996).

 • Ορθοπαιδική: 1) «Royal Bournemouth Hospital», Μ.Βρετανίακαι

2) «Poole General Hospital», Μ. Βρετανία (1998-1999).

3) Α’ Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική Α.Π.Θ στο

Γ.Π.Ν. «Γ. Παπανικολάου» (1999 – 2003).

Λήψη τίτλου ειδικότητας Ορθοπαιδικού Χειρουργού: Απρίλιος 2003.

Διδακτορική Διατριβή: Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. με βαθμό «Άριστα» (2005).

Μεταπτυχιακές Σπουδές – Μετεκπαίδευση:

 • Επιμελητής (Senior Arthroscopy and Arthroplasty Fellow) του Τμήματος ώμου και γόνατος του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου «Royal Orthopaedic Hospital», Βirmingham, Μεγάλη Βρετανία (Ιούλιος 2003 – Νοέμβριος 2004).

 • Κλινική εξειδίκευση στην αρθροσκοπική χειρουργική γόνατος και ώμου και στην αρθροπλαστική και αποκατάσταση γόνατος, ώμου και ισχίου.

 • Συμμετοχή στην εβδομαδιαία διδασκαλία φοιτητών Ιατρικής «University of Birmingham».

Κλινική εμπειρία:

 • Senior Clinical Fellow Τμήματος χειρουργικής ώμου και γόνατος του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου «Royal Orthopaedic Hospital», Birmingham, Μεγάλη Βρετανία (Ιούλιος 2003 – Νοέμβριος 2004).

 • Ιδιώτης ιατρός, Υπεύθυνος Ορθοπαιδικός Πολυϊατρείου Τ.Υ.Π.Ε.Τ Θεσσαλονίκης και Επιστημονικός Συνεργάτης στην Α’ Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική του Α.Π.Θ. στο Γ.Π.Ν. «Γ. Παπανικολάου» ( Δεκέμβριος 2004 – Μάρτιος 2007).

 • Επιμελητής Ε.Σ.Υ. – υπεύθυνος τμήματος αθλητικών κακώσεων – Χειρουργικής ώμου στην Α’ Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Π.Ν. «Γ. Παπανικολάου» (Μάρτιος 2007 – Σεπτέμβριος 2011).

 • Ιδιώτης Ιατρός, Υπεύθυνος Ορθοπαιδικός Πολυϊατρείου Ταμείου Υγείας Τράπεζας της Ελλάδος Θεσσαλονίκης (Σεπτέμβριος 2011 και εφεξής).

Υπεύθυνος ιατρικού επιτελείου των τμημάτων Handball ανδρών και γυναικών του Α.Σ. ΑΡΗΣ Θεσσαλονίκης.

Συνεργάζεται ως Ορθοπαιδικός Χειρουργός με την Κλινική «Άγιος Λουκάς» και εξειδικεύεται στις αθλητικές κακώσεις, την αρθροσκοπική χειρουργική ώμου, γόνατος και ποδοκνημικής, το μυοσκελετικό τραύμα και τις επεμβάσεις αρθροπλαστικής και αποκατάστασης ώμου, γόνατος και ισχίου με τεχνικές μικρής επεμβατικότητας (MIS).

Τακτικό μέλος Επιστημονικών Εταιριών:

 • Ελληνική Εταιρία Ορθοπαιδικής Χειρουργικής και Τραυματολογίας (ΕΕΧΟΤ).

 • Ορθοπαιδική Εταιρία Μακεδονίας-Θράκης (ΟΤΕΜΑΘ).

 • Βρετανική Εταιρία Χειρουργικής του Γόνατος (British Association of Surgery of the Knee).

 • Ελληνική Εταιρία Αρθροσκόπησης, Χειρουργικής γόνατος και αθλητικών κακώσεων «Γ. Νούλης».

 • European Federation of National Associations of Orthopaedic Sports Traumatology (EFOST).

 

Dr-ΣΑΒΒΊΔΗΣ-Σ.-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-Dr-ΔΗΜΗΤΡΗΣ-Σ.-ΚΑΡΑΤΑΓΛΗΣ-2
Dr-ΣΑΒΒΊΔΗΣ-Σ.-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-Dr-ΔΗΜΗΤΡΗΣ-Σ.-ΚΑΡΑΤΑΓΛΗΣ-2